Ripper

  • Ripper

    Ripper

    Ripper- ը հարմար է չամրացված կոշտ հողի, սառեցված հողի, փափուկ ժայռի, եղանակի ժայռի և այլ համեմատաբար կոշտ նյութերի համար, ինչը հարմար է հետագա գործողությունների համար: Ներկայումս դա արդյունավետ և հարմար ոչ պայթեցնող շինարարական ծրագիր է: