Ընկերության մշակույթ

Ընկերության ոգին ՝ համբերել, ձգտել կատարելության, անընդհատ գերազանցել

Ընկերության տեսլականը. Լինել էքսկավատորների պարագաների առաջատար արտադրողը

Նպատակը ՝ դառնալ հիդրավլիկ կոտրող մուրճերի առաջատար արտադրող

Բիզնես փիլիսոփայություն. Ամբողջականության վրա հիմնված, նորարարություն ՝ որպես հոգի

Որակի քաղաքականություն. Բծախնդիր, շարունակեք կատարելագործվել, հաճախորդներին տրամադրել որակյալ ապրանքներ և բավարար ծառայություններ, որպեսզի ձեռնարկության որակի կառավարման համակարգը շարունակաբար կատարելագործվի: